The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 12.1. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 5.1. do nedele 12.1. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile a v povrchovej vrstve (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je ojedinele na úrovni začínajúceho až mierneho sucha. Začínajúce sucho je v celom profile na 4 % plochy. V povrchovej vrstve je situácia o niečo horšia. Začínajúce sucho je na takmer 9 % plochy. Mierne sucho sa vyskytuje lokálne na strednom Slovensku a na krajnom východe. V hlbšej vrstve je výrazné sucho v oblasti Veľkej Fatry.

Viac informácií