The soil saturation deviation of average condition in 1961-2015


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 31.5. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 24.5. do nedele 31.5. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného až extrémneho sucha na takmer 1/5 územia. Extrémne sucho je v oblasti Veporských vrchov, Poľany, Horehronia, Muránskej planiny a lokálne aj vo Volovských vrchoch. Bez rizika sucha je väčšina Žilinského kraja a severovýchod Slovenska. V povrchovej vrstve nastalo zlepšenie najmä na západe a severe Slovenska. Výrazné sucho je ojedinele na juhovýchode Podunajskej nížiny. V hlbšej vrstve je extrémne sucho stále na 8,5 % územia. Najhoršia situácia je v Slovenskom Rudohorí a na Spiši.

Viac informácií

27. May 2020 / 22. week

previous next close