The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 5.7. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 28.6. do nedele 5.7. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

 Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je len lokálne na úrovni začínajúceho sucha. V povrchovej vrstve sucho stále nepozorujeme. V hlbšej vrstve je začínajúce sucho miestami na Podunajskej nížine, Považí a Ponitrí. Začínajúce sucho je v tejto vrstve na 1/10 územia.

Viac informácií