The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 29.11. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 22.11. do nedele 29.11. ráno)

 

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na 4 % územia na úrovni mierneho sucha a na takmer 1/10 územia na úrovni začínajúceho sucha. Sucho pozorujeme najmä v severozápadnej časti Slovenska. V povrchovej vrstve je mierne sucho na 13 % plochy. Aj v tejto vrstve pôdy sa sucho rozširuje najmä na severozápade, ale jeho rozšírenie pokračuje aj v časti Trenčianskeho a Banskobystrického kraja. Začínajúce sucho je aj na krajnom východe. V hlbšej vrstve je len ojedinele začínajúce sucho a približne 95 % územia je stále bez rizika sucha.

Viac informácií