The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 27.12. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 20.12. do nedele 27.12. ráno)

 

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho sucha len na 1,9 % celkovej plochy. Začínajúce sucho je na Považí, Turci, Kysuciach, Hornej Nitre, Orave a v Tatrách. V povrchovej vrstve ostalo mierne sucho na Považí, Turci a Hornej Nitre. Mierne ucho pokrýva v tejto časti pôdy 1,4 % územia. V hlbšej vrstve je celé územie bez rizika sucha.

Viac informácií