The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 7.2. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 31.1. do nedele 7.2. ráno)

 

Podľa máp INTENZITY sucha je aktuálne celé územie Slovenska v profiloch 0-100 cm a 40-100 cm bez rizika sucha. V povrchovej vrstve je na juhu Podunajskej nížiny intenzita sucha na úrovni začínajúceho sucha.

Viac informácií