The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 25.7. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 18.7. do nedele 25.7. ráno)

 

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni mierneho až výrazného sucha v okolí Pezinka, Medzilaboriec a lokálne aj na Orave a Kysuciach. Bez rizika sucha sú tento týždeň približne 2/3 územia. V povrchovej vrstve je situácia priaznivá. Začínajúce sucho je na približne 4,5 % územia a mierne sucho je len lokálne v okolí Medzilaboriec. V hlbšej vrstve je ešte stále extrémne sucho ojedinele v Žilinskom kraji, ktoré zasahuje celkovo 0,8 % územia. Na severovýchode je nanajvýš výrazné sucho.

Viac informácií