The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 1.8. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 25.7. do nedele 1.8. ráno)

 

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho až mierneho sucha na krajnom východe a Orave. Mierne sucho sa nachádza na 0,8 % celkovej plochy. V povrchovej vrstve je situácia priaznivá, väčšina územia je bez rizika sucha a začínajúce sucho je len ojedinele na krajnom východe. V hlbšej vrstve ostalo extrémne sucho ešte na Orave. Mierne sucho pozorujeme na Záhorí, Kysuciach a krajnom východe. Výrazné sucho je okrem Oravy, aj v Slovenskom rudohorí a v oblasti Nízkych Tatier.

Viac informácií