The soil saturation deviation of average condition in 1961-2015


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 8.8. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 1.8. do nedele 8.8. ráno)

 

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je len lokálne na juhozápade a severovýchode Slovenska na úrovni začínajúceho sucha. V povrchovej vrstve je situácia taktiež priaznivá a začínajúce sucho je len v okolí Hurbanova. V hlbšej vrstve je mierne sucho ešte na krajnom východe. Začínajúce sucho je okrem východu, aj lokálne na juhozápade Slovenska a Orave.

Viac informácií

22. July 2021 / 29. week

previous next close