The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 9.1. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 2.1. do nedele 9.1. ráno)

 

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho sucha v južnej časti stredného a západného Slovenska. Mierne sucho je lokálne v oblasti Krupinskej planiny. V povrchovej vrstve je začínajúce sucho najmä na strednom Slovensku (oblasť Slovenského Rudohoria, Pohronia, Kysúc a Oravy). V hlbšej vrstve je výrazné až výnimočné sucho lokálne na juhu Podunajskej nížine. Mierne sucho je lokálne na juhu stredného Slovenska a aj v okolí Bratislavy.

Viac informácií