The soil saturation deviation of average condition in 1961-2015


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 1.5. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 24.4. do nedele 1.5. ráno)

 

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výnimočného až extrémneho sucha v južnej časti Podunajskej nížiny a na Záhorí. Extrémne sucho zasahuje 1,7 % územia a vyskytuje sa v okolí Bratislavy, Senca, Stupavy, Malaciek, Pezinka, a tiež v okolí Levíc. Výnimočné sucho je na 7,2 % územia. V povrchovej vrstve je taktiež výnimočné až extrémne sucho v južnej časti Podunajskej nížiny a na Záhorí. V tejto časti pôdy extrémne sucho zasahuje až 3,3 % územia Slovenska. V hlbšej vrstve je výrazné až výnimočné sucho ojedinele na Podunajskej nížine a Záhorí.

Viac informácií