Relative soil saturation


Moisture deficiency
                   
010203040506070 90100
0 = wilting point; 50 = point of decreased availability; 100 = field capacity

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 20.5. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 13.5. do nedele 20.5. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 20-30 % na juhu Podunajska a Gemera. Bod zníženej dostupnosti je dosiahnutý na približne 1/3 územia. Situácia sa podstatne zlepšila na severozápade, kde je nasýtenie na väčšine územia Oravy a Kysúc nad 90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sú miesta na Záhorí a v Slovenskom raji, kde je nasýtenie len 10 %. Väčšina územia však má nasýtenie 70-90 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) sa nasýtenie zvýšilo na viacerých miestach. Najviac sa vlaha doplnila na severozápade a východe. Najnižšie hodnoty sú 20-30 % v Slovenskom raji a na Gemeri. Výrazné zlepšenie nastalo na Orave.

Viac informácií

 

6. May 2018 / 18. week

previous next stáhnout close