Relative soil saturation


Moisture deficiency
                   
010203040506070 90100
0 = wilting point; 50 = point of decreased availability; 100 = field capacity

Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 17.6. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 11.6. do nedele 17.6. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0 - 40 cm) je najnižšie na severe Záhoria, 20 - 30 %. Pod bodom zníženej dostupnosti v tejto vrstve pôdy sa nachádza aj územie veľkej časti Východoslovenskej nížiny, severná časť Podunajskej nížiny, stredné Považie, Myjava a juhozápad Záhoria. V hlbšej vrstve pôdy (40 - 100 cm) je nasýtenie okolo 10 - 20 % na Záhorí, Turci a v oblasti Strážovských vrchov. Na väčšine Východoslovenskej a Podunajskej nížiny je nasýtenie v tejto vrstve 60 - 70 %. V celom profile (0 - 100 cm) je lokálne najnižšie nasýtenie 20 - 30 % na Záhorí a strednom Považí. Pod bodom zníženej dostupnosti v celom pôdnom profile sa nachádza len 10,7 % územia Slovenska. Priaznivá situácia je v južnej časti Podunajskej nížiny, kde je nasýtenie 70 - 90 %. Vplyvom výdatných zrážok sa výrazne doplnila pôdna vlaha v západnej polovici Prešovského a Košického kraja, kde je pôdny profil takmer nasýtený (90 – 100 %).

Viac informácií