Relative soil saturation


Moisture deficiency
                   
010203040506070 90100
0 = wilting point; 50 = point of decreased availability; 100 = field capacity

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 11.8. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 4.8. do nedele 11.8. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 20-30 % na juhu Podunajskej nížiny a lokálne aj na Dolnom Zemplíne. Nasýtenie v intervale 30-40 % je okrem Podunajskej a Východoslovenskej nížiny, aj na Dolnom Považí, Pohroní, Krupinskej planine a južnom Gemeri. V povrchovej vrstve je nasýtenie pod 50 % na približne 1/3 územia. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie pod 10 % ojedinele na západnom Slovensku, a v intervale 10-20 % aj ojedinele na strednom a východnom Slovensku. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie len lokálne 10-20 % na juhu západného a stredného Slovenska. Nasýtenie pod 50 % je na takmer polovici územia.

Viac informácií