Relative soil saturation


Moisture deficiency
                   
010203040506070 90100
0 = wilting point; 50 = point of decreased availability; 100 = field capacity

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 8.9. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 1.9. do nedele 8.9. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0-40 cm) je lokálne na Dolnom Zemplíne len 10-20 %. Vo východnej časti Podunajskej nížiny, v oblasti Tekova, je nasýtenie 30-40 %. Najlepšia situácia je na strednom Slovensku, kde len na juhu Gemera je nasýtenie ojedinele 40-50 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sa pôdna vlaha dopĺňa pomalšie. Stále sa na západe nájdu oblasti, kde je nasýtenie pod 10 %. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie lokálne v intervale 10-20 % na juhovýchode, a tiež v oblasti Ponitria. Nasýtenie pod bodom zníženej dostupnosti je na 12 % plochy.

Viac informácií