Relative soil saturation


Moisture deficiency
                   
010203040506070 90100
0 = wilting point; 50 = point of decreased availability; 100 = field capacity

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 3.11. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 27.10. do nedele 3.11. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na severe v intervale hodnôt lokálne len 20-30 %. Na Podunajskej nížine je nasýtenie najmenej 30-40 %. Bod zníženej dostupnosti je dosiahnutý na približne 1/3 územia. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie najnižšie 10-20 % v južnej časti Podunajskej nížiny, na severe Slovenska ostalo nasýtenie ešte vyššie ako 90 %. V celom profile (0-100 cm) je prevažne nasýtenie v intervale 40 až 90 %. Najhoršie sú na tom oblasti vo východnej časti Podunajskej nížiny a na Dolnom Zemplíne, kde je nasýtenie lokálne najmenej 30-40 %. Nasýtenie pod 50 % je na približne 22 % celkovej plochy.

Viac informácií