Relative soil saturation


Moisture deficiency
                   
010203040506070 90100
0 = wilting point; 50 = point of decreased availability; 100 = field capacity

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 19.1. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 12.1. do nedele 19.1. ráno) 

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na väčšine Slovenska v intervale 70-90 %, lokálne len 60-70 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie na takmer celom území nad 90 %. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie na takmer celom území nad 70 %, na Záhorí lokálne 60-70 %.

Viac informácií

 

26. December 2019 / 52. week

previous next close