Relative soil saturation


Moisture deficiency
                   
010203040506070 90100
0 = wilting point; 50 = point of decreased availability; 100 = field capacity

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 19.4. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 12.4. do nedele 19.4. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 10-20 % v oblasti Malých Karpát. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na ¾ územia. Na Podunajskej a Východoslovenskej nížine je nasýtenie prevažne v intervale 30-40 %, na Záhorí zväčša 10-40 %. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie na väčšine Slovenska v intervale 60-90 %. Najnižšie hodnoty sú 10-20 % v oblasti Spiša. Pod hranicou bodu zníženej dostupnosti je približne 8 % územia. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie prevažne 70-90 %, lokálne najmenej 10-20 %.

Viac informácií

 

5. April 2020 / 14. week

previous next stáhnout close