Relative soil saturation


Moisture deficiency
                   
010203040506070 90100
0 = wilting point; 50 = point of decreased availability; 100 = field capacity

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 31.5. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 24.5. do nedele 31.5. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 10-20 % na juhovýchode Podunajskej nížiny. Nasýtenie 20-30 % je okrem Podunajskej nížiny aj v Juhoslovenskej kotline. Pod 50 % je nasýtenie na približne 1/3 územia. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je najnižšie nasýtenie 10-20 % na Záhorí, Pohroní, Slovenskom krase a Slovenskom raji. V severnej polovici územia je nasýtenie už miestami nad 90 %. V celom profile (0-100 cm) sú najnižšie hodnoty nasýtenia 20-30 % na Záhorí a Pohroní. Pod bodom zníženej dostupnosti je nasýtenie na ¼ územia.

Viac informácií

27. May 2020 / 22. week

previous next close