Relative soil saturation


Moisture deficiency
                   
010203040506070 90100
0 = wilting point; 50 = point of decreased availability; 100 = field capacity

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 27.9. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 20.9. do nedele 27.9. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie v intervale 40-50 % ojedinele na juhu stredného a východného Slovenska. Nasýtenie sa výrazne zvýšilo najmä v západnej časti Slovenska. V hlbšej vrstve (40-100 cm) nie sú zmeny nasýtenia také výrazné. Stále sú ojedinele hodnoty najnižšie v intervale 10-20 %. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie ojedinele na juhu stredného Slovenska a na Podunajskej nížine najnižšie 20-30 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne 1/10 celkovej plochy.

Viac informácií