Relative soil saturation


Moisture deficiency
                   
010203040506070 90100
0 = wilting point; 50 = point of decreased availability; 100 = field capacity

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 21.5. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 14.5. do nedele 21.5. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na takmer celom území Slovenska vyššie ako 70 %. Lokálne na Zemplíne je najnižšie nasýtenie 40-50 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je najnižšie nasýtenie 30-40 % ojedinele na Podunajskej nížine a lokálne aj na juhu stredného a východného Slovenska. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je lokálne na Podunajskej nížine a Zemplíne nasýtenie v intervale 40-50 %. Na väčšine územia sú hodnoty vyššie ako 60 %.

Viac informácií

14. May 2023 / 19. week

previous next stáhnout close