Impacts on forests


  • No drough impact
  • Initial signs of drought
  • Advanced signs of drought
  • Planting failed due to drought
  • No report
  • No drough impact
  • Observed drought imapcts
  • Deciduous
  • Conifer

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na LESNÍCTVO:

 

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Lučenec: „Zatiaľ sme nezaznamenali vplyv počasia na ujatosť sadeníc.“

Kysucké Nové Mesto: „Novozaložené porasty a mladiny nevykazujú poškodenie suchom.“

Brezno: „Pozorujeme postupné vysychanie najmä sadeníc jedle z jarného zalesňovania.“

Nové Zámky: „Sucho spôsobuje naďalej vypadávanie sadeníc - DL, TD.“

Rožňava: „Počiatočné vädnutie, usýchanie, suchý povrch pôdy, hlavné toky z výrazne zníženým stavom.“

Liptovský Mikuláš: „Na lesnej správe bolo na jar 2021 vysadených 184 550 ks sadeníc. Vplyvom nedostatku vlahy je predpokladaný odhad strát na zalesňovaní 20%, čo predstavuje cca 36 900 ks vyschnutých sadeníc.“

Pezinok: „Mladé stromčeky začínajú jednotlivo vysychať. Náchylnejšie sú ihličnaté stromy ako listnaté.“

Levice: „Sucho sa najviac prejavuje na umelo zalesnených otvorených plochách, kde dochádza k čiastočnému vysychaniu sadeníc. Na čiastočne zatienených to je pod materským porastom sú prejavy sucha len miestami badateľné. Za uplynulý týždeň padlo cca 0,2 mm zrážok čo po dlhodobom suchu nie je ani badať.“

Trnava: „Úhrn zrážok za uplynulý týždeň 5 mm. Denné teploty na úrovni 25 °C, na konci týždňa na úrovni 30 °C. Nočné teploty na úrovni 15 °C, na konci týždňa na úrovni 12 °C. Na konci týždňa veterno. Doposiaľ zaznamenané cca 30 % straty suchom na zalesňovaní z minulého roku.“

Bratislava: „Dlhodobý negatívny vplyv sucha na mladé lesné porasty, predovšetkým na tohtoročnú jarnú výsadbu a potom minuloročné, a staršie zalesňovanie. V uvedených k. ú., vrátane Sihote evidujeme škody suchom v rozsahu 15 - 18 %. Pre predstavu - v týchto troch k. ú. sme tohoročnú jar zalesnili plochu o výmere 6,15 ha drevinami topole, duby lesné, jasene úzkolisté, ktoré postupne vplyvom nebývalého deficitu vlahy pomaly hynú.“

Ilava: „Sadenice z jarnej výsadby sú poškodené spálou letorastov hlavne DZ , BK.“

Topoľčany: „Zrážky za sledované obdobie v lokalite Kulháň: 2 mm.“

Brezno: „Ujatosť sadeníc veľmi dobrá. Vplyv sucha na mladé lesné porasty nebol zaznamenaný.“

Brezno: „Žiadne negatívne vplyvy na lesné porasty a kultúry.“

Sobrance: „Tohto roku - 2021 po jarnom zalesňovaní bolo v oblasti lesnej správy Remetské Hámre priebežne celkom dostatočné množstvo zrážok - ujatosť zalesňovaných sadeníc bola celkom dobrá. Nastávajúce obdobie nedostatku zrážok a sucha má však vplyv na rast a prírastky aj mladých porastov z prirodzenej obnovy, čo sa prejavuje na výškovom prírastku nárastov už od roku 2014.“ 

Revúca: „Ujatosť sadeníc: tohtoročné rozkolísanie zrážok nemalo výrazný vplyv na ujatosť sadeníc stav MLP: bez vplyvu zrážok.“

Trebišov: „Stav pôdnej vlhkosti je zatiaľ bez dopadov na vegetáciu.“

Pezinok: „Katastrofálne sucho. V týchto k. ú. nám jeho vplyvom uhynula jarná  výsadba na 50 - 55 %. Ostatné mladé porasty z predchádzajúcich rokov postupne vplyvom sucha hynú tiež. Pred časom som písal o lokalite Horná barina / k. ú. Grinava/ s pomerne veľkým, plytkým bahnitým jazierkom /cca 70 x 40 m/, každú jar naplnené vodou. V tomto období vyschlo, považujem to za indikátor kritického vplyvu sucha nielen v tejto oblasti.“

Krupina: „Ujatosť jarného zalesňovania na LS Ladzany bola 90 %, dopady sucha alebo nadmernej vlhkosti neboli zaznamenané.“

Čadca: „Ujatosť sadeníc z jarného zalesňovania cca 95 %. Na mladých lesných porastoch nepozorovať zmeny suchom.“

Banská Štiavnica: „Na  suchých, plytkých  "J"   stanovištiach  sa  začína  prejavovať  vplyv sucha - straty  cca  do 30%. Staršie  kultúry  a  nárasty  bez  vplyvu  sucha.“ 

Skalica: „Dopady sucha na novú výsadbu - jedná sa o opakované zalesňovanie.“

Gelnica: „Vzhľadom na to ,že tohtoročná jar bola na dažďové zrážky bohatšia, ujatosť sadeníc je na dobrej úrovni. Mladé lesné porasty majú pekné prírastky, takže sa im darí.“

Piešťany: „Uplynulý týždeň bez zrážkovej činnosti, až v nedeľu večer výrazná búrková činnosť, pretrvávajúca do neskorých nočných hodín s nameranými zrážkami cca 20 mm, čiastočne eliminuje doterajší zrážkový deficit, ktorý spôsobil úhyn sadeníc zo sadby v jarnom období v množstve 15-20%.

Rožňava: „Doterajší priebeh počasia zatiaľ nemá výrazný vplyv na ujatosť sadení z jarného zalesňovania.“

Liptovský Mikuláš: „Bolo sucho zo 2 týždne, mysleli sme si že tohoročne zasadené sadenice vysychajú. Sadenice boli v klimatizovanej hale preto ihličie opadalo, ale zistili sme že sa prijali.“

Ružomberok: „V bylinnom kryte sú stromčeky v poriadku, na suchých stanovištiach vysychajú. Malé prírastky.“

Medzilaborce: „V našej oblasti boli dosť intenzívne miestne búrky, takže dôsledky sucha sa zlepšili.“

Lučenec: „Prejavy sucha sa prejavujú miernym zasychaním a vädnutím listov u prirodzeného zmladenia, umelá obnova je na tom podobne, mladiny bez prejavov sucha.“

Bratislava: „Jarnú výsadbu sme vykonali na ploche 0,60 ha, straty suchom máme 5 - 8% v týchto k. ú. k dnešnému dňu. V noci dážď, ani 1 mm.“

Levice: „Množstvo zrážok od posledného hlásenia 0 mm. Suchší povrch pôdy bez dopadov na lesných porastoch bez zásadného znižovania stavu hladiny vody v menších vodných tokoch.“

Stropkov: „Zrážkové pomery nemajú zatiaľ negatívny vplyv na ujatosť sadeníc ani stav mladých lesných porastov.“

Rimavská Sobota: „Tento rok máme výbornú ujatosť sadeníc z jarného zalesňovania. Vďaka vlhkej a chladnej jari.“

Brezno: „Na LS Krám sme nezaznamenali v jarnom období dopady sucha na ujatosť sadeníc.“

Žarnovica: „Sadenice, ktoré boli vysadené počas jarného zalesňovania tohto roka na južne orientovaných svahoch, trpia nedostatkom vlahy a ich ujatosť je veľmi nízka.“

26. July 2021 / 30. week

previous next close