Dopady na lesy


  • bez dopadů
  • počínající projevy sucha
  • pokročilé projevy sucha
  • selhání výsadby s výrazným podílem sucha
  • chybí hlášení
  • bez dopadů
  • zaznamenané projevy sucha
  • listnaté
  • jehličnaté

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na LESNÍCTVO:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Trnava: „Úhrn zrážok za uplynulý týždeň 17 mm. Denné teploty medzi 30 a 35 °C, nočné na úrovni 17 °C. Na konci týždňa veterno. Nezistené žiadne nové straty na zalesňovaní.“

Lučenec: „Momentálne neevidujeme straty na zalesňovaní v dôsledku sucha.“

Brezno: „Vysychanie hlavne dreviny jedľa z jarného zalesňovania.“

Ružomberok: „Ujatosť sadeníc jar 2021 približne 70% na úslnných stanovištiach pomerne vysoké percento vyschnutých sadeníc.“

Nové Zámky: „Na jar sme nezalesňovali, mladú výsadbu nemožno hodnotiť.“

Nové Zámky: „Tento týždeň pršalo, niečo to sadeniciam pomôže. Závisí od počasia nasledujúce týždne.“

Sabinov : „Neboli zaznamenané prejavy sucha na ujatosť sadeníc.“

Brezno: „Prejavy vädnutia najmä pri drevine buk. Nárasty a mladiny zatiaľ bez dopadov.“

Bánovce nad Bebravou: „Zrážky za sledované obdobie v lokalite Kulháň: 57 mm. Väčšie kalamitné plochy (kultúry na nich) na J a JZ expozíciách s plytkými kamenitými pôdami bez bočného tienenia materského porastu so značnými stratami na tohtoročnej výsadbe.“

Humenné: „Mierne doplnenie pôdnej vlahy.“

Revúca: „Bez dopadov na mladé lesné porasty. Prírastky pekné.“

Šaľa: „70% dubových sadeníc nám vyschlo.“

Revúca: „Ujatosť sadeníc: tohtoročné rozkolísanie zrážok nemalo výrazný vplyv na ujatosť sadeníc stav MLP: bez vplyvu zrážok.“

Vranov nad Topľou: „Na danom stanovišti sa neprejavujú príznaky sucha na sadeniciach ani na mladom lesnom poraste.“

Bratislava: „Posledný dážď po dlhom období mal iba nevýrazný vplyv na mladé lesné porasty.“

Brezno: „Negatívne prejavy sucha zatiaľ nezistené.“

Kysucké Nové Mesto: „Vplyv množstva zrážok na vysychanie kultúr resp. novozaložených porastov.“

Rožňava: „Dopady sucha na lesné porasty sú bez výraznejších negatív.“

Piešťany: „Cez víkend extrémna búrková činnosť, silné prívalové dažde, spôsobujúce záplavy a naplaveniny.“

Ružomberok: „Zlepšenie stavu MLP, mierny deficit zrážok.“

Topoľčany: „Množstvo zrážok  - priemer 50 mm za uplynulý týždeň. Výrazné zlepšenie vlahových pomerov na rast a vývoj na novú výsadbu a prirodzenú obnovu.“

Levice: „Týždeň bol bez zrážok. Vplyv dlhotrvajúcich horúcich dní je najviac viditeľný na minuloročných a tohoročných výsadbách, kde na otvorených plochách dochádza k postupnému vysychaniu už ujatých jedincov.“

Levice: „Pôda vlhká s možnosťou odtlačenia prsta bez výrazného doplnenia vodných tokov, množstvo zrážok od posledného hlásenia cca 20 mm.“

1. August 2021 / 30. week

previous next close