Impacts on forests


  • No drough impact
  • Initial signs of drought
  • Advanced signs of drought
  • Planting failed due to drought
  • No report
  • No drough impact
  • Observed drought imapcts
  • Deciduous
  • Conifer

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na LESNÍCTVO:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Rožňava: „Zlepšenie stavu hladiny vodných tokov, povrch pôdy mierne vlhký.“

Kysucké Nové Mesto: „Rieky a potoky s nízkym stavom vody, sadenice z jarnej výsadby napr. borovice a buky vykazujú známky žltnutia, nie je jasné či z nedostatku vlahy či pre iné príčiny.“

Brezno: „Pôda je vlhkejšia napriek pomerne nízkym zrážkam minulý týždeň.“

Bánovce nad Bebravou: „Zrážky za sledované obdobie v lokalite Kulháň: 9 mm.“

Pezinok: „Cca 10 cm pod povrchom je pôda suchá.“

Levice: „Dobre zásobená pôda aj vodné toky. Množstvo zrážok od posledného hlásenia 1 mm.“