Impacts on forests


  • No drough impact
  • Initial signs of drought
  • Advanced signs of drought
  • Planting failed due to drought
  • No report
  • No drough impact
  • Observed drought imapcts
  • Deciduous
  • Conifer

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na LESNÍCTVO:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Bratislava: „Pomiestne mierne vlhká pôda na povrchu, pôda hlbšie stupeň 2 - 3. Jarná výsadba zatiaľ prežíva.“

Trnava: „Prší sem - tam a to je málo.“

Pezinok : „Mierne zlepšenie. Kataster - Záhorská Bystrica - posudzujeme lokalitu v oblasti Mariánskeho potoka. Pre porovnanie, obec Záhorská Bystrica leží akoby v "dažďovom tieni", po veľmi dlhom čase tam včera okolo 15.30 hod. výdatne zapršalo. Poznamenávam to kvôli rozdielnym zrážkovým podmienkam v tom istom katastri, na bratislavskej a záhorskej strane. Jarná výsadba sa poväčšine veľmi dobre ujala vďaka tak potrebným zrážkam v posledných dňoch.“

Senica: „V priebehu týždňa sa viackrát vyskytol intenzívny dážď.“

Nitra: „Zrážky, ktoré spadli posledný týždeň boli nerovnomerné. Na niektorých miestach je stále sucho (tie, ktoré nezasiahla búrková oblačnosť). Na ostatných miestach je momentálne vlahy dostatok.“

Piešťany: „Úhrn zrážok za uplynulý týždeň 20 mm.“

Banská Bystrica: „Koncom týždňa alebo v druhej polovici týždňa lokálne zrážky a dosť intenzívne.“

Topoľčany: „Zrážky v lokalite Kulháň za uplynulé obdobie: 24 mm.“

Nové Zámky: „Suchý povrch pôdy, bez dopadov na mladé lesné porasty, bez výrazného doplnenia hladiny vody v menších vodných tokoch. Množstvo zrážok za posledné obdobie cca 8 mm.“

Levice: „Suchý povrch pôdy bez dopadov na mladé lesné porasty, znížený stav hladiny vody v menších vodných tokoch. Množstvo zrážok za posledné obdobie cca 5 mm.“