Estimated drought impacts on yield


 • nejsou data
 • no drought impact
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • no drought impact
 • drought with no impact on yield
 • drought with impact on yield
 • drought with fundamental impact on yield
 • barley, wheat, rape
 • suger beet, potatoes
 • maize
 • fruit orchard
 • grape vine

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

 

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Kežmarok: „Lokálne búrky na niektorých miestach okolo Spišskej Belej zmiernili sucho v pôde, ale na väčšine sledovaného územia sa nezmenilo. Napr. v Spišskej Belej padlo za posledný týždeň iba 2,5 mm.“

Hlohovec: „7.6.2018 - 15 mm, 9.6.2018- 2 mm - oba dni búrková činnosť“

Trebišov: „Dopady sucha sú viditeľné najmä na porastoch sóje, ktorá nerovnomerne schádzala a rozdielny vzrast porastu je evidentný vplyvom sucha aj naďalej.“

Myjava: „Zrážky bili v stredu 6.6. a však vo veľmi nevyrovnanej intenzite Turá Lúka, časť Belanský 33 mm, Turá Lúka obec cca 20 mm, zatiaľ čo smerom na Vrbovce sa to zhoršovalo, na hranici katastrálnych území len asi 5 mm.“

Levice: „20 mm“

Dunajská Streda: „Minulý týždeň bol z hľadiska vodnej bilancie u nás veľmi priaznivý, počas týždňa sa vyskytli intenzívne búrky miestami aj s krupobitím. Podľa hlásení kolegov z okolia boli celkové zrážky od 20 do 105 mm. V štyroch zrážkomeroch, vzdialených od seba od 50 do 900 m boli zaznamenaná tieto hodnoty: 52 mm, 72 mm, 80 mm, 77 mm.“

Nitra: „Po období bez zrážok, v termíne 01. 06. 2018 až 09. 06. 2018 napršalo 110 mm. Boli to lokálne búrky, 1 x s krúpami o veľkosti cca 5-8 mm.“

Nové mesto nad Váhom: „Zrážky 13 mm. Najhorší dopad sucha je pri repke, stav ostatných plodín sa zlepšuje. Druhá kosba pri TTP sa očakáva vyššia ako po minulé roky.“

Piešťany: „21,2 mm a pokles teplôt. Situácia je všeobecne priaznivejšia pre všetky plodiny.“

Levice: „Priebeh zrážok: 6.6.2018 - 5,5 mm, 9.6.2018 - 35 mm a výskyt ľadovca, poškodené porasty kukurice na výmere cca 81 ha, repky ozimnej cca 214 ha a pšenice ozimnej 32 ha.“

Pezinok: „Minulý týždeň napršalo asi 30 l vody na 1 m2.“

Nové Zámky: „Za 23. týždeň napršalo 47,2 mm.“

Trnava: „Tento týždeň sme zaznamenali na prenosnom zrážkomere 21 mm zrážok (pršalo trikrát a to 15+5+1 mm).“

Lučenec: „Vysoké teploty pretrvávajú, nočné klesajú na 14°C  vystupujú až na 18°C, cez deň sa pohybujú v rozmedzí 23 až 29°C. Zrážky boli zaznamenané len v ranných hodinách dňa 7.júna 2018 v množstve 11,7 mm. V ostatné dni neboli žiadne zrážky zaznamenané i keď v neďalekom okolí sa vyskytovali niekoľkokrát a aj výdatnejšie.“

Senica: „Úhrn zrážok za uplynulý týždeň 1,92 mm, je veľký rozdiel v zrážkach, rozdiel 3 km robí aj 30mm.“

Zvolen: „V minulom týždni bo úhrn zrážok 4,7 mm. Sucho a jeho dopad na niektoré  plodiny pretrváva. (My máme napr. pekné porasty ozimnej repky, ktorá bola na jeseň veľmi dobre zakorenená a dokázala čerpať vlahu zo zimných zásob vody, je dobre rozvetvená a má aj dobrú násadu šešúľ, ak nepríde ľadovec úroda by mohla byť dobrá).