Estimated drought impacts on yield


 • nejsou data
 • no drought impact
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • no drought impact
 • drought with no impact on yield
 • drought with impact on yield
 • drought with fundamental impact on yield
 • barley, wheat, rape
 • suger beet, potatoes
 • maize
 • fruit orchard
 • grape vine

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Dunajská Streda: „Za minulý týždeň celkové zrážky v našej oblasti hospodárenia od 32 do 40 mm. Počasie v máji sa dá charakterizovať ako optimálne pre všetky hustosiate obilniny, repku, strukoviny (aj ozimné i jarné). Výrazne sa zlepšila kondícia porastov, ale problémy môže pôsobiť fakt, že po extrémnom suchu prišlo extrémne vlhké počasie, neumožňujúce vykonať včas chemickú ochranu porastov.“         

Sabinov : „Za 21. týždeň spadlo 26,5 mm zrážok. Pôda je už nasýtená vodou, čo takmer úplne zastavilo práce na poli. Je problém s chemickou ochranou porastov a mechanické zásahy sú pre zamokrenie nemožné.“

Topoľčany: „Stále prší. Zrážky 52,5mm.“

Piešťany: „Nateraz sucho pominulo (za minulý týždeň 41 mm), ale pre časté dažde nemožno ísť do pôdy a meškajú práce.“

Senica: „Málo zimných zrážok, porasty nepravidelne zídené, dopad na odnože, teraz veľa zrážok pôda je na povrchu veľmi mokrá, optimálne sa nedá aplikovať chemická ochrana.“

Považská Bystrica: „Za posledný týždeň spadlo až 66,5mm zrážok, bohužiaľ boli veľmi zle rozložené, keďže 22.5.2019 spadlo 45 mm zrážok, toto enormné množstvo nedokázala pôda vsiaknuť a na poliach sa tvorili močiare, ktoré poškodili porasty slnečnice.“

Nitra: „Zrážky 25,9 mm.“

Piešťany: „Za uplynulý týždeň napršalo 22,8 mm. Tri teplé dni po zrážkach prospeli kukurici, sóji aj TTP. Na niektorých pozemkoch sa tvorí prísušok.“

Zlaté Moravce: „Uplynulý týždeň sa zrážkové pomery oproti suchému aprílu výrazne polepšili čo sa prejavilo aj na stave porastov.“

Vranov nad Topľou: „Za uplynulý týždeň napršalo 16,7 mm zrážok. Pôdny profil je vlhký až presýtený vlahou a stále pretrváva daždivé počasie.“

Zvolen: „V 21. týždni bola suma zrážok 29,1 mm. V strede týždňa bola pôda plne nasýtená vlahou, na povrchu pôdy stála voda. V závere týždňa sa oteplilo a pôda čiastočne preschla. Viac sa šíria hubové choroby a v blízkom okolí je poľahnutá raž. Bolo by žiadúce oteplenie a pokles intenzity zrážok.“

Púchov: „Ostatné zrážkové úhrny (21. týždeň: zrážky 47,8 mm,  v 20-tom týždni 25,0 mm) zlepšili vlahovú bilanciu v celom pôdnom profile.  Pôdna vlhkosť dostatočná. Zrážky boli veľmi žiadúce, avšak oddialili poľné práce.“ 

Trnava: „Slnečnica zachutila poľným zajacom a kukurica ťažko znáša studené počasie.“

Veľký Krtíš: „Prvé kosby lucerien a TTP dosiahli len 60 % z priemeru. Vďaka dostatočným zrážkam v posledných týždňoch je šanca na dobré druhé kosby, úrody pšeníc a repiek môže zachrániť vysoká HTS.“

Prešov: „Po výdatných a dlhšie trvajúcich zrážkach je pôda bez kapacity na zadržanie vlahy z dôvodu max. nasýtenia, vo svahoch lesných porastov prudký odtok a prejavy vodnej erózie predovšetkým u nespevnených lesných ciest.“ 

4. June 2019 / 23. week

previous next close