Estimated drought impacts on yield


 • nejsou data
 • no drought impact
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • no drought impact
 • drought with no impact on yield
 • drought with impact on yield
 • drought with fundamental impact on yield
 • barley, wheat, rape
 • suger beet, potatoes
 • maize
 • fruit orchard
 • grape vine

 Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Piešťany: „Uplynulý týždeň bol bez zrážok. Pripravovala sa sejba repky, aby sa ešte rýchlo využil efekt predchádzajúcich zrážok.“

Spišská Nová Ves: „Momentálne sú trocha vyššie teploty ako by sme potrebovali, zrážkovo to ide tento mesiac vcelku dobre.“

Považská Bystrica: „Za uplynulý týždeň spadlo 31,5 mm zrážok, ktoré prevažne spadli v nárazových a krátkych búrkach, preto väčšina vody ostáva na povrchu, pôda ju zle vsakuje, v následku čoho sa tvoria silne mokré miesta, ktoré zhoršujú pohyb traktorov po poliach.“

Nové Mesto nad Váhom: „Zrážky, ktoré boli v predchádzajúcom týždni (14 mm) pomohli vzchádzaniu repky. Prejavy sucha na cukrovej repe stále pretrvávajú.“

Nitra: „Zrážky - doznievanie búrok (25.8.) 12 mm. Pôda mokrá.  Vysoké teploty vzduchu, veľký odpar z pôdy, dusno.  Pôda - tvorba prísušku, rýchle presýchanie vrchnej vrstvy.“

Kežmarok: „Napriek pretrvávajúcim horúčavám lokálne búrky podstatne zlepšili vodnú bilanciu v pôde. Pomôže to   už zasiatym oziminám. Na druhej strane narástol tlak plesne zemiakovej.“

Myjava: „K dátumu 02.09.2019 sme nezaznamenali zrážky. Zasiata repka ozimná už miestami začala klíčiť, ale vytvoril sa pôdny prísušok, ktorý spomaľuje vzchádzanie plodiny. Kukurica na siláž už skoro dozrela do zbernej zrelosti, listy začínajú schnúť.“

Topoľčany: „Aj keď nedeľa-pondelok popršalo, zem je suchá. Slivky opadli, padajú jablká aj hrušky , nedozreté a hnijú. Ešteže sa držia paradajky, tým suchšie počasie neprekáža, tekvice a paprika.  A ten dnešný vetrisko" sa postará o zvyšok úrody ovocia aj so škorcami na hroznách."

Prešov: „Okom pozorovateľné prejavy vädnutia a presýchania asimilačných orgánov rastlín na J svahoch a stanovištiach  bez, alebo so slabým pôdnym krytom, dominujú horizontálne zrážky.“