Estimated drought impacts on yield


 • nejsou data
 • no drought impact
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • no drought impact
 • drought with no impact on yield
 • drought with impact on yield
 • drought with fundamental impact on yield
 • barley, wheat, rape
 • suger beet, potatoes
 • maize
 • fruit orchard
 • grape vine

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Piešťany: „Za uplynulý týždeň 2,6 mm. Ale toto množstvo bolo akurát tak na spláchnutie prachu. Vrchná vrstva pôdy je preschnutá. Neskôr siate repky začínajú zaostávať v raste. Niektoré vzchádzajúce rastlinky sa ani nedokázali predrať cez prísušok.“

Vranov nad Topľou: „Za uplynulý týždeň napršalo 27,2 mm zrážok. Zásobu pôdnej vlahy to však nezlepšilo. Do hĺbky 15 cm je pôda mierne vlhká, ale v nižších vrstvách je pôda úplne suchá.“

Nitra: „Sucho. Pri spracovaní pôdy strojmi do hĺbky 15 cm sa práši.  Úhrn zrážok za sledovaný týždeň je 1,5 mm.“

Sabinov: „Za hodnotený týždeň nám spadlo 15,8 mm zrážok . Zrážky pozitívne ovplyvnili spracovateľnosť pôdy , čím sa zlepšila príprava pôdy pre sejbu ozimín.“

Krupina: „Vlhké rána držia vlahu v krajine, ale inak je sucho. Na TTP to našťastie nevidno a je výborná pastva. Je oveľa suchšie, v hĺbke 50cm je zem úplne vysušená, správa sa ako kameň.“

Kežmarok: „Posledný týždeň prevládalo suchšie počasie. Čo pomohlo poľnohospodárom pri zberových prácach.“

Spišská Nová Ves: „Počasie pre založenie porastov ozimín zatiaľ na prijateľnej úrovni - až dobre.“

Košice – okolie: „Zrážky minimálne, naďalej sucho.“

Zvolen: „V 39. týždni spadlo 9,8 mm zrážok. Pokusy so pšenicou ozimnou sme založili minulý týždeň. Pondelkové zrážky majú dobrý predpoklad na vzchádzanie porastov pšeníc.“

Nové Mesto nad Váhom: „Zrážky do 2 mm. Pôda v hlbšej vrstve stále veľmi suchá.“

Prievidza: „V 39 týždni prevládalo sucho. Zrážky dosiahli hodnotu 4,9 mm, max. teplota vzduchu bola 20,2°C. Vrch pôdy je popraskaný a suchý. Pôda pre jesenné práce sa ťažko pripravuje. Vinič dobre dozrieva.“

Prešov: „Skorší nástup jesene na základe vizuálneho pozorovania porastov nie pod vplyvom teplotného, ale pod vplyvom zrážkového deficitu.“