Estimated drought impacts on yield


 • nejsou data
 • no drought impact
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • no drought impact
 • drought with no impact on yield
 • drought with impact on yield
 • drought with fundamental impact on yield
 • barley, wheat, rape
 • suger beet, potatoes
 • maize
 • fruit orchard
 • grape vine

MAPA POČTU REPORTÉROV Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV ZA POSLEDNÉ HLÁSENIA DOPADOV NA POĽNOHOSPODÁRSTVO:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch): Piešťany: „Zrážky 0,2 mm za uplynulý týždeň. Pšenica napreduje dobre, je vo fáze cca 2-3 listov, za chvíľu začne odnožovať. Negatívny vplyv sucha zatiaľ na porastoch nepozorujeme.“ Zvolen: „V 44. týždni spadlo 6,3 mm zrážok. Pôda bola na povrchu optimálne vlhká. Porasty pšeníc sú vo fáze odnožovania.“ Kežmarok: „Suchší charakter počasia pokračoval, ale k poškodeniu vzídených porastov ozimín nedošlo. Denné teploty poklesli, čo je dobré pre prípravu ozimín na prezimovanie.“ Levice: „Zrážky 0,5 mm, pretrváva problém so vzchádzajúcimi oziminami, vývoj ktorých je takmer bez zmeny.“ Vranov nad Topľou: „Za uplynulý týždeň napršalo 11,3 mm zrážok, čo mierne znížilo nedostatok vlahy v pôdnom profile do hĺbky zhruba 20 cm.“ Veľký Krtíš: „Vzídeným oziminám postačuje dostatočná rosa pozde zasiate porasty trpia suchom.“ Púchov: „Začiatok týždňa zamračený, slabé zrážky, postupne ochladenie až mráz. Poľné práce finišujú. Porasty ozimín - zatiaľ OK, výskyt chorôb a škodcov ojedinelý až slabý.“ Nové Mesto nad Váhom: „Keby nebolo rosy, repky by trpeli suchom ešte viac.“ Myjava: „Zasiata pšenica v neskorších termínoch, keď bolo sucho, pomaly vzchádza. Do dnešného rána sme mali len 3,8 mm. Citeľne je teplejšie oproti minulému týždňu, kedy sme dve noci za sebou mali mrazy miestami až -5,9 °C, nízke teploty vyhubili škodce vo vzídených porastoch.“