Estimated drought impacts on yield


  • nejsou data
  • no drought impact
  • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
  • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
  • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
  • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
  • no drought impact
  • drought with no impact on yield
  • drought with impact on yield
  • drought with fundamental impact on yield
  • barley, wheat, rape
  • suger beet, potatoes
  • maize
  • fruit orchard
  • grape vine

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:


INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Púchov: „Počasie skôr jesenné ako zimné, hmly, zrážky minimálne, sneh žiadny, slabé nočné mrazy,  denné teploty  prevažne  nad nulou, povrch pôdy stuhnutý. Ozimné plodiny zatiaľ OK.“

Myjava: „Minulý týždeň sme zaznamenali 0,4 mm zrážok. Pôda je blatistá, dobre tvarovateľná, ale zamrznutá. V priebehu dňa padá hmla, ktorá primŕza a sťažuje prácu na poli.“

Košice – okolie: „V období od 5.1.2020 do 12.1.2020 sme namerali 5,4 mm zrážok.“

Piešťany: „Napršalo 2 mm, priemerná teplota mierne nad 0. Povrch pôdy suchý, nezamrznutý.“

Nové Mesto nad Váhom: „V hodnotenom období boli zrážky len v množstve 2,5 mm, pôda bola zamrznutá, dňa 12.1. bola nesúvislá snehová pokrývka. Ani predpoveď počasia na 10 dní neveští nič dobré ohľadom množstva zrážok.“

Komárno: „Nepršalo ,pôda je zamrznutá.“  

29. December 2019 / 52. week

previous next close