Estimated drought impacts on yield


 • nejsou data
 • no drought impact
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • no drought impact
 • drought with no impact on yield
 • drought with impact on yield
 • drought with fundamental impact on yield
 • barley, wheat, rape
 • suger beet, potatoes
 • maize
 • fruit orchard
 • grape vine

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

 

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Nové Zámky: „Zrážky 38.týždeň = 0,0mm“.

Bardejov: „0,4 mm zrážok v minulom týždni, pokračuje silážovanie kukuríc“.

Krupina : „Minulotýždňové sľubované zrážky neprišli, je hrozné sucho“.

Komárno: „Nepršalo. Pôda sa nedá pripravovať. Od začiatku roka napršalo 293,5 mm“.

Vranov nad Topľou: „Za uplynulý týždeň nenapršalo ani mm zrážok a už sa citeľne prejavuje nedostatok vlahy na zasiatych plodinách, ale aj na dozrievajúcich“.

Sabinov : „V 38. týždni sme nemali zrážky. Po predchádzajúcich zrážkach a následne teplom a suchom počasí je pôda silne zhutnená, čo sťažuje spracovanie pôdy“.

Myjava: „Žiadne zrážky za minulý týždeň. Suché počasie ovplyvňuje niektoré parcely repky, sú slabé a veľmi pomaly sa vyvíjajú“.

Piešťany: „Zrážky v hodnotenom období boli 0,0 mm“.

Nitra: „Posledné dva týždne žiadne zrážky, koreňovej zelenine veľmi chýba voda, černice sú najhoršie za posledné roky, voda chýba aj viniču, jadroviny  pre nadúrodu a sucho budú v  budúcnosti veľmi trpieť“.

Senica: „Zrážky za uplynulý týždeň 0 mm“.

Prievidza: „V 38. týždni bolo bez zrážok, sucho sa zväčšuje. V našej oblasti sa začal zber jabĺk na zimné uskladnenie“.

Topoľčany: „Zem už čaká na kvapky dažďa a možno sa tento týždeň dočkáme. :-)) Poľnohospodári budú siať oziminy, treba im vlahu. My na záhradkách dodáme polievaním“.

Lučenec: „Aj uplynulý 38. týždeň bol bez zrážok, dňa 17.9. prechod studeného frontu s nemerateľnými zrážkami, koncom týždňa citeľne poklesli nočné teploty, naďalej pretrváva suché počasie“.

Detva: „Za uplynulý týždeň spadlo 9 mm vody a predtým týždeň 3 mm. Povrchová vrstva do 20 cm je prevažne presušená“.

Kežmarok: „Posledný týždeň nepršalo, ale vzhľadom na prebiehajúce jesenné práce na poliach suchšie počasie poľnohospodári privítali. Na druhej strane 15-20 mm dážď by pomohol tým, ktorí majú oziminy už zasiate“.