Estimated drought impacts on yield


 • nejsou data
 • no drought impact
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • no drought impact
 • drought with no impact on yield
 • drought with impact on yield
 • drought with fundamental impact on yield
 • barley, wheat, rape
 • suger beet, potatoes
 • maize
 • fruit orchard
 • grape vine

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Komárno: „51. týždeň napršalo 7,6 mm, 52. týždeň napršalo 7,6 mm. Spolu za rok 2021 455,2 mm.“

Piešťany: „Popŕchalo takmer každý deň, spolu 6,7 mm. Mierne sa oteplilo, voda do rozmrznutej pôdy vsakovala.“

Nitra: „Nadmerne teplý koniec roka. Zrážky od mrholenia až po slabé sneženie. Úhrnom 6 mm.“

Levice: „Zrážky za posledné sledované obdobie boli 7 mm.“

Čadca: „Snehová pokrývka sa úplne roztopila.“

Nové Mesto nad Váhom: „V hodnotenom období spadlo 21 mm zrážok, za mesiac december 2021 bol úhrn zrážok 72,9 mm, v decembri napadlo spolu 51 cm snehu, ktorý sa do konca roka po výraznom oteplení všetok roztopil. Za celý rok 2021 spadlo 753,7 mm zrážok, čo je  o 256,4  mm menej než v roku 2020.“

Senica: „Zrážky za 52. týždeň 10,56 mm, bez snehu.“

Nové Zámky: „Množstvo zrážok v 52.týždni - 8,2mm, množstvo zrážok za rok 2021 - 474,45mm, čo je o 111,35mm menej ako v roku 2020.“

Detva: „Minulý týždeň sa roztopilo za dva dni 15 cm snehu, vlaha sa dostala do pôdy, lebo pôda nebola vôbec zamrznutá.“

Prievidza: „Posledný týždeň v roku zrážky 8,16 mm. Ku koncu sledovaného obdobia sa výrazne oteplilo a sneh sa  roztopil. Množstvo zrážok za rok 2021 bol v našej lokalite 564,3mm, čo je o 134 mm menej ako v roku 2020.“

16. December 2021 / 50. week

previous next stáhnout close