Soil moisture deficit [mm]


                          
-100-80-60-40-20-5520406080100
Odchylka od obvyklé zásoby vody v půdě v daném období

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 21.4. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 14.4. do nedele 21.4. ráno)

 

Deficit pôdnej vlahy je lokálne najvyšší do -100 mm v okolí Prešova, Košíc a Moldavy n. Bodvou. Deficit pozorujeme takmer na celom území Slovenska a to v obidvoch pôdnych profiloch. Hodnoty deficitu v intervale -5 až -40 mm sú na 98 % plochy. Normálne podmienky sú len vo vysokohorských polohách.

Viac informácií