Soil moisture deficit [mm]


                          
-100-80-60-40-20-5520406080100
Odchylka od obvyklé zásoby vody v půdě v daném období

Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 12.5. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 5.5. do nedele 12.5. ráno)

 

DEFICIT pôdnej vlahy je do -60 mm lokálne na juhovýchode. Deficit do -40 mm je na 5 % celkovej plochy. Na väčšine územia prevažujú normálne podmienky, prípadne je nadbytok +20 mm. Najvyšší nadbytok vlahy +40 mm je v Slovenskom Rudohorí a vo Veľkej Fatre.

Viac informácií