Soil moisture deficit [mm]


                          
-100-80-60-40-20-5520406080100
Odchylka od obvyklé zásoby vody v půdě v daném období

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 3.11. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 27.10. do nedele 3.11. ráno)

 

DEFICIT pôdnej vlahy je do -60 mm na krajnom východe, v Slovenskom Rudohorí a Hornej Nitre. Deficit pozorujeme na takmer celom území, a to väčšinou v intervale od -5 do -40 mm. Deficit sa prejavuje najmä v povrchovej vrstve, kde jeho hodnoty sú takmer na celom území v intervale -5 až -20 mm. Nadbytok vlahy je výraznejší v hlbšej vrstve, a to najviac do +40 mm.

Viac informácií