Soil moisture deficit [mm]


                          
-100-80-60-40-20-5520406080100
Odchylka od obvyklé zásoby vody v půdě v daném období

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 1.12. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 24.11. do nedele 1.12. ráno)
 

 

DEFICIT pôdnej vlahy je lokálne v okolí Pezinka do -40 mm. Deficit do -20 mm je ojedinele na juhozápadnom a severozápadnom Slovensku. V hlbšej vrstve je deficit do -20 mm najmä na Podunajskej a Východoslovenskej nížine, a na Považí. V povrchovej vrstve je deficit len lokálne do -20 mm na severozápade. Nadbytok vlahy až do +60 mm, lokálne až +80 mm, je na juhu stredného Slovenska, na Spiši a Šariši.

Viac informácií