Soil moisture deficit [mm]


                          
-100-80-60-40-20-5520406080100
Odchylka od obvyklé zásoby vody v půdě v daném období

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 19.1. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 12.1. do nedele 19.1. ráno)

 

DEFICIT pôdnej vlahy je na väčšine územia do -20 mm. V povrchovej vrstve je deficit do -20 mm na približne 2/3 plochy. V hlbšej vrstve prevládajú normálne podmienky. Nadbytok vlahy je len v oblasti Spiša a Šariša, a to do +40 mm.

Viac informácií

26. December 2019 / 52. week

previous next close