Soil moisture deficit [mm]


                          
-100-80-60-40-20-5520406080100
Odchylka od obvyklé zásoby vody v půdě v daném období

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 8.5. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 1.5. do nedele 8.5. ráno)

 

Deficit pôdnej vlahy je najväčší -40 až -60 mm na juhu Podunajskej nížiny, a tiež ojedinele na juhu stredného a východného Slovenska. V povrchovej a v hlbšej vrstve je deficit najviac -40 mm. Nadbytok vlahy do +40 mm je v oblasti Tatier, na Orave a Turci. Normálne podmienky sú na približne 27 % územia.

Viac informácií