Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2010


  • bez rizika sucha
  • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
  • S1 začínajúce sucho
  • S2 mierne sucho
  • S3 výrazné sucho
  • S4 výnimočné sucho
  • S5 extrémne sucho

 

Graf vývoja intenzity sucha za posledných 12 týždňov v profile 0–100 cm. V grafe sú zobrazené všetky stupne intenzity sucha a ich priestorové pokrytie v % na celom území Slovenska.

PREDPOVEĎ INTENZITY SUCHA NA 10 DNÍ

Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 22.1. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 15.1. do nedele 22.1. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na celom území vyššie ako 90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je ešte nasýtenie lokálne v okolí Bratislavy 20-30 %, na väčšine Podunajskej nížiny a na Záhorí je nasýtenie už vyššie ako 40 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie 50-60 % na krajnom juhozápade. Na Záhorí, Spiši a Podunajskej nížine je nasýtenie najnižšie lokálne 60-70 %.

Podľa máp intenzity sucha je takmer celé územie Slovenska v pôdnych profiloch 0-100 cm, 0-40 cm aj 40-100 cm bez rizika sucha. Znížená úroveň pôdnej vlahy je len ojedinele na krajnom východe.

Deficit pôdnej vlahy je do -20 mm v oblasti Bratislavy. Na väčšine územia prevažujú normálne podmienky až nadbytok vlahy. Najvyšší nadbytok vlahy je +80 až +100 mm v okolí Štúrova a Košíc. Normálne podmienky sú na približne 45 % územia.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 16.1. do 22.1.2023 prešlo cez územie Slovenska niekoľko frontálnych systémov, a tak sa zrážky opäť vyskytli na celom území Slovenska. Najviac zrážok spadlo na Zemplíne, na Spiši a v okolí Veľkého Krtíša. Lokálne boli týždenné sumy zrážok v týchto oblastiach až 60-70 mm. Najnižšie úhrny zrážok boli na Záhorí a Považí, v intervale 8-10 mm. Po teplotnej stránke bol uplynulý týždeň veľmi teplý s najvyššou teplotou 11 °C v okolí Vranova n. Topľou. Najnižšia teplota vzduchu bola počas víkendu v podhorí Tatier -10 °C. Týždenná suma výparu bola najvyššia 4,6 mm v Bratislave a najnižšia 1,1 mm v Spišských Vlachoch.
 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality