Dopady na lesy


 • bez dopadov
 • začínajúce prejavy sucha
 • pokročilé prejavy sucha
 • zlyhanie výsadby s výrazným podielom sucha
 • chýba hlásenie
 • bez dopadov
 • zaznamenané prejavy sucha
 • listnaté
 • ihličnaté

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na LESNÍCTVO:

  

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Liptovský Mikuláš: „Uplynulý týždeň bolo citeľné ochladenie s ojedinelými mrazíkmi a výdatnými dažďovými zrážkami, vo vyšších polohách snehovými...“

Revúca: „Zrážky v minulom týždni mierne vylepšili pôdnu vlhkosť, a tým by mohli zastaviť začínajúce chradnutie sadeníc.“

Malacky: „Úhrn zrážok za uplynulý týždeň bol 26.5 mm z čoho asi 70% padlo 15.5.“

Pezinok: „Množstvo zrážok  20mm neovplyvnilo prietok vody v malých i v hlavných vodných tokoch.“

Prešov: „Prízemný ranný mráz v období od 12.-14.5., potom ranné hmly, popoludnia s výsušnými vetrami, v nedeľu dážď do 10 mm.“

Trnava: „Úhrn zrážok za uplynulý týždeň 30 mm. Sucho zmiernené, ale stále pretrváva. Dochádza k pomiestnemu usychaniu terminálnych výhonov na nových výsadbách.“

Piešťany: „Piatok 15.5.2020 spadlo do 18 mm zrážok, záchrana pred kolapsom vysušením. Prognózy zrážok nie sú priaznivé, jarné výsadby sú stále ohrozené.“

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 22. 1. 2019

  Sucho na Slovensku v roku 2018

  V nasledujúcej analýze prinášame predbežné hodnotenie vývoja sucha (meteorologického a pôdneho) a jeho dopadov v kontexte teplotných a zrážkových pomerov na Slovensku v roku 2018. Ako sme informovali v predošlej správe o stave klímy, rok 2018 skončí na Slovensku z hľadiska teploty vzduchu ako mimoriadne až extrémne teplý a je veľmi pravdepodobné že bude 1. až 2. najteplejší od začiatku 20. storočia (v Hurbanove od roku 1871). Viac informácií sa dočítate na stránke.

   

 • 28. 6. 2018

  Sucho sa nevyhlo Slovensku ani na jar 2018

   Na vlahovú bilanciu počas jari výrazne vplývala aj vysoká teplota vzduchu v mesiacoch apríl a máj, ktorá podmieňovala vysoké hodnoty potenciálnej evapotranspirácie (PET). Detailnejšie zhodnotenie klimatologických a fenologických podmienok nájdete na stránke SHMÚ.