Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémnej poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • lesy
 • ovocné stromy
 • vínna réva

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Levice: „Zrážky 5 mm, jačmeň vzchádza nerovnomerne a oziminy už reagujú na nedostatok vlahy.“

Bardejov: „1,8 mm zrážok za minulý týždeň.“    

Piešťany: „3,2 mm. Vysoké denné teploty a vietor prudko vysušujú vrchnú vrstvu. Jačmene rýchlo a rovnomerne vzišli na zavalcovaných plochách v konvenčnej technológii. Pôdoochranné technológie sú viac preschnuté a majú aj nižšiu teplotu pôdy v hĺbke osivového lôžka. Jačmene v nich vzchádzajú veľmi nerovnomerne a viditeľne pomalšie.“  

Vranov nad Topľou: „Za minulý týždeň napršalo 3,5 mm zrážok, čo vôbec neovplyvnilo zlepšenie pôdnej vlhkosti a stále pretrváva nedostatok pôdnej vlahy u všetkých plodín.“

Zvolen: „14. týždni bola suma zrážok 4 mm. Jarné plodiny, ktoré boli zasiate ako prvé vzišli kompletne a rovnomerne. Neskorší výsev jarín, vzchádza menej rovnomerne. Pôda je na povrchu veľmi vysušená, vplyvom deficitu zrážok, vysokých teplôt a vetra. Ozimné plodiny, hlavne obilniny, trpia suchom a dochádza k redukcii odnoží.“ 

Nové Mesto nad Váhom: „Slabé zrážky na konci týždňa 6 mm postačujú pre jarné plodiny. Oziminy už reagujú na nedostatok vody redukciou odnoží - obilniny alebo slabším vetvením - repka.“ 

Košice – okolie: „V termíne od 31.3.2019 do 7.4.2019 bolo nameraných 2 mm zrážok.“            

Trnava: „Týždenný úhrn zrážok 4,6 mm. Vďaka teplotne nadpriemernému počasiu a pomerne veterným dňom bol výrazný výpar.“               

Veľký Krtíš: „3 mm pôda do 10 cm extrémne suchá  10 - 20 cm vlhká studená.“                

Nové Zámky: „V poslednom týždni prevládalo zväčša málo oblačné počasie, zrážky sa vyskytli pri prechode  frontálneho systému v noci z piatka na sobotu kedy spadlo len do 3,2 mm zrážok, čo malo len veľmi minimálny vplyv na doplnenie vlahy do pôdy. Suché počasie teda aj naďalej pokračuje.“

Topoľčany: „Počas víkendu napršalo 10 - 11 mm.“          

Piešťany: „Sobotňajších 7 mm len nepatrne zlepšilo situáciu.“   

Kežmarok: „Sucho naďalej pretrváva. Jariny majú problém so vzchádzaním. Ak nenaprší v nasledujúcom týždni, sucho sa podpíše pod kompletnosť neskoršie siatych jarín.“    

Prešov: „Zrážky: 6.4. - 1,5 mm, 7.4. - 0,3 mm.“  

Púchov: „14. týždeň: veterno, minimálne prízemné teploty pod bodom mrazu na začiatku týždňa, postupné otepľovanie. Záver týždňa veľmi teplý. Zrážky 6.4. cca 2 mm. Povrch pôdy suchý, prašný. Jačmeň jarný, pšenica jarná a mak vzídené. Sucho sa zatiaľ na plodinách nijak extrémne neprejavilo.“

Nové Mesto nad Váhom: „Zrážky 6.4. - 8,5 mm. Počasie je príliš teplé a veterné, zrážky nedostatočné, začína sa to prejavovať na kondícii ozimnej pšenice a trávach.“         

Nitra: „Uplynulý týždeň bolo opäť suché počasie so silným vetrom, ktoré vysušovalo ešte viac pôdu. Sejba slnečnice ukončená a sejba kukurice začala taktiež. Na konci týždňa cez víkend zrážky, ktoré však neboli výdatné (sobota ráno 4 mm, poobede 1,5 mm). Zrážkový deficit sa prehlbuje a je to poznať na porastoch pšenice (poškodenie suchom), ale taktiež pri zakladaní porastov slnečnice/kukurice.“

Pezinok : „Týždenný úhrn zrážok 5,8 mm, začiatok kvitnutia hrušky, jablone, slivky.“       

Lučenec: „Pokračuje teplé a pomerne suché počasie. V 14. týždni prevládalo málo oblačné počasie s najnižšími rannými teplotami od +3°C po najvyššie denné po +22°C. Zrážky sa vyskytli len dňa 6. apríla v celkovom množstve 5,3 mm.“        

Piešťany: „V piatok (5-6.4) zrážky do 5 mm ,v nedeľu ráno mráz okolo -0,5°C.“   

Prievidza: „Slabý rast obilnín, porasty zasiate na jar zle zišli, alebo sú ešte nezídené. Zrážky dosiahli od začiatku roka 114,2 mm, od 17.3. sa zrážky nevyskytli až do 6.4. (5,5 mm).“

Prešov: „Korytá občasných drobných tokov totálne suché, stanovištia s predtým vysokou hladinou podzemnej vody presychajú, v krasových oblastiach a pod vápencovými bradlami sa tratí podzemná voda.“         

Bánovce nad Bebravou: „Výpar výrazne prevyšuje spadnuté zrážky. Za apríl 10,6 mm. Tento úhrn zároveň platí aj pre obdobie za posledný týždeň.“

Spišská Nová Ves: „Posledný týždeň 6,1 mm.“

Nitra: „Za posledný týždeň padlo 9 mm zrážok v piatok a v sobotu, ale je to málo. Vinič to nepociťuje, a ozelenie v medziradiach sa prebúdza.“  

Michalovce: „Cez týždeň pokračovalo suché počasie, cez víkend spadlo 12 mm zrážok, čo značne zrýchlilo vegetáciu.“

Levice: „Zrážky za uplynulý týždeň 8 mm. V sobotu sa okolo 14:00 hod vyskytol ľadovec vo veľkosti menšieho hrášku v trvaní cca 10 min.“

Sabinov: „Za 14 týždeň nám spadlo 2,3 mm zrážok. Môžeme konštatovať výrazné zhoršenie vlahových pomerov v našej oblasti.“

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 22. 1. 2019

  Sucho na Slovensku v roku 2018

  V nasledujúcej analýze prinášame predbežné hodnotenie vývoja sucha (meteorologického a pôdneho) a jeho dopadov v kontexte teplotných a zrážkových pomerov na Slovensku v roku 2018. Ako sme informovali v predošlej správe o stave klímy, rok 2018 skončí na Slovensku z hľadiska teploty vzduchu ako mimoriadne až extrémne teplý a je veľmi pravdepodobné že bude 1. až 2. najteplejší od začiatku 20. storočia (v Hurbanove od roku 1871). Viac informácií sa dočítate na stránke.

   

 • 28. 6. 2018

  Sucho sa nevyhlo Slovensku ani na jar 2018

   Na vlahovú bilanciu počas jari výrazne vplývala aj vysoká teplota vzduchu v mesiacoch apríl a máj, ktorá podmieňovala vysoké hodnoty potenciálnej evapotranspirácie (PET). Detailnejšie zhodnotenie klimatologických a fenologických podmienok nájdete na stránke SHMÚ.