Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémne poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • ovocné stromy
 • vínna réva

 Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

  

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Topoľčany: „Výrazná redukcia odnoží,  23mm zrážky.“

Zvolen: „V 18. týždni spadlo 18 mm zrážok, vodná bilancia v pôde sa zlepšila. V závere týždňa sa výrazne ochladilo, zaznamenali sme aj prízemný mráz, čo neprospelo kvitnúcim porastom repky ozimnej.“

Nové Mesto nad Váhom: „Zrážky 36 mm doplnili zásobu vody v koreňovej zóne rastlín a zmiernili prejavy sucha.“

Piešťany: „Zrážky 26,5 mm. Situácia sa mierne zlepšila, ale vlahy v pôde stále nie je dostatok.“

Veľký Krtíš: „Zrážky 8 mm. Vzchádzanie sóje a kukurice spomalené chladom, pšenica dopĺňa listovú plochu.“

Kežmarok: „V poslednom období výdatnejšie napršalo, čo pomohlo oziminám i jarinám.  Jarné obilniny začali odnožovať, u ozimín evidujeme intenzívny predlžovací rast.“

Nitra: „Sucho pokračovalo celý týždeň, kedy až na pár takmer nemerateľných prehánok náš kataster obchádzali všetky dažde. Pšenica trpí suchom, avšak chladnejšie počasie jej trochu pomohlo. V noci zo soboty na nedeľu začalo konečne pršať (predpovede hlásili od piatku) a spadlo (do pondelku 6:00) približne 23 mm, čo je slušná dávka. Dážď bol pozvoľný so studeným počasím, takže všetko bolo vsiaknuté a zatiaľ bez odparu. Je to výrazné doplnenie vlahy pre jariny. Pre pšenicu vzhľadom na to, že je suchý celý profil, tak je to stále ešte málo.“

Zlaté Moravce: „Od nedele 28.5.2019 07:00 hod. do 5.5.2019 07:00 hod  v katastrálnom území Nevidzany napršalo 8mm zrážok, čo v minimálnej miere znížilo deficit zrážok. Pod mohutnejšími stromami zostáva sucho. Začal opad čerešní, čo je spôsobené pravdepodobne suchom a zlým opelením - nedostatok včiel. Zrážky mierne zlepšili schádzanie semien zeleniny.“

Prievidza: „Rastliny su male,slabe, plody opadavaju zo stromov vo vačšom mnozstve, viniče sú slabo rozpucane s malým počtom strapcov, zrážky dosiahli hodnotu 11,52 mm, čo sucho nezmiernilo k tomu sa pridalo aj chladne počasie.“

Prešov: „Po 3 dni trvajúcom miernom daždi sa situácia v zásobení lesnej pôdy vodou zlepšuje. Stále veľa vody po silnejšom daždi uniká odtokom po eróznych ryhách, vietor vysušuje povrch otvorených plôch.“

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality