Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémne poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • ovocné stromy
 • vínna réva

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Senica: „Zrážky 25mm, oblačno, pod mrakom, prepŕcha, dusno, teplo až 30 stupňov“.

Považská Bystrica: „Z a uplynulý týždeň spadlo iba 5 mm zrážok“.

Nové Mesto nad Váhom: „Zrážky sú už len symbolické, ale vzhľadom k primeraným teplotám je vlahy dostatok“.

Spišská Nová Ves: „Minulý týždeň spadlo 25 mm. Porasty ozimín ale i jarín pekne nalievajú zrno v klase. Napriek pokračujúcim zrážkam sú bez poliehania /nízke/. Zemiaky napriek počasiu vhodnému pre šírenie plesne, v našej oblasti zatiaľ bez plesne-slabé výskyty alternárií. Výrazne si polepšili krmoviny- hlavne lucerna, reznačky, timotejky“.

Krupina : „Dostatok zrážok v uplynulom týždni zmiernil dopady sucha na TTP, porasty sa zdvihli, zhustli. Na druhú stranu začína povrch pôdy vysychať“.

Levice: „Zrážky za posledné sledované obdobie boli 1 mm“.

Púchov: „Za 26. týždeň spadlo 7,5 mm zrážok formou prehánok ev. slabých búrok.  Zaznamenané prvé slabé lokálne poľahnutia najmä na jačmeni jarnom“.

Trenčín: „Úhrn zrážok za 26. týždeň 12 mm. Pôda je stále dostatočne nasýtená  vodou.  Premenlivosť počasia a časté prehánky a búrky stále komplikujú výrobu sena a senáži“.

Piešťany: „Suchý týždeň - 0,7 mm a veľmi teplý, priemer 20 °C. Ale predchádzajúce dažde boli veľmi užitočné, najmä kukurica sa rozbehla“.

Košice – okolie: „V období od 21.6.2020 do 28.6.2020 sme namerali 39,5 mm zrážok“.

Nové Zámky: Zrážky v 26.týždni = 2,1 mm“.

Veľký Krtíš: „Aj napriek výrazným zrážkam nedošlo k podmočeniu porastov“.

Bardejov: „19,8 mm zrážok za minulý týždeň“.

Vranov nad Topľou: „Za uplynulý týždeň napršalo 26,4 mm zrážok vo forme prehánok a 26.6.2020 silnej búrky s krupobitím a úhrnom zrážok 24,0 mm z celkových 26,4 mm“.

Nitra: „Zrážky 0 mm“.

Pezinok: „0,6 mm“.

Komárno: „26. týždeň 2 mm spolu 180,7 mm, za jún to bude 46,6 mm. Piesčité pôdy majú málo vody. Kukurice už stáčajú listy“.

Trnava: „Za posledný týždeň 1,8 mm“.

Trnava: „Za posledný týždeň evidujeme cca 12 mm zrážok. Avšak nie všade spadli tieto zrážky rovnomerne. V rámci našej oblasti sme sa stretli s lokálnymi zrážkami, kde na jednom poli pršalo a o kilometer ďalej vôbec“.

Šaľa: „26.6.2020  1,5 mm“.

Myjava: „Za minulý týždeň 2,5 mm zrážok“.

Trnava: „24 .6.2020 pri búrke spadlo 6 mm dažďa, celý týždeň bol veľmi teplý“.

Partizánske: „Za posledný týždeň spadlo 0 mm zrážok“.

Detva: „Za uplynulý týždeň spadlo 2,5 mm zrážok. Povrchová vrstva cca do 3 cm je presušená“.

Senica: „Zrážky za uplynulý týždeň 20,8 mm“.

Brezno: „Za jún spadlo 121 mm, pričom bolo až 24 dní so zrážkami. Pôda je stále veľmi vlhká. Zelenine a hlavne zemiakom sa darí veľmi dobre. Čerešne už dozrievajú, takisto aj ríbezle“.

Nové Mesto nad Váhom: „Za hodnotené obdobie spadlo 9,5 mm zrážok, za celý mesiac jún 132,3 mm a od začiatku roka  390,7 mm. Už by mohli zrážky na nejaké obdobie skončiť, je potrebné sušiť sená“.

Nové Zámky: „Bez zrážok“.

Lučenec: „Nadmerne vlhké a dusné počasie pokračovalo aj v 26. týždni i keď zrážok bolo o niečo menej - 18,5 mm v dvoch dňoch : 21.6. = 12,5 mm a 26.6. = 6 mm“. 

Prievidza: „V minulom týždni zrážky 6,9 mm. Vplyvom teploty až do 30°C sa vrch pôdy vysušil vytvorila sa kôrka. Teplo prispelo rastu plodov na stromoch a zeleniny“.

Sabinov: „Za 26.týždeň sme mali 15,5 mm zrážok. Za jún bolo 111,7 mm zrážok. Celkové v súčte za posledné 3 mesiace ešte chýba na normál 19 mm. Zrážky zmenili pôvodnú situáciu a boli pre vegetáciu prínosom v poslednej chvíli. U obilnín môžu ešte priaznivo ovplyvniť hmotnosti zrna a prepad v úrodách nemusí byť až tak výrazný. Priaznivo ovplyvnili stav krmovín hlavne trávnych porastov, ale na druhej strane bránia v ich zbere“.

Kežmarok: „Vplyvom vysokých úhrnov zrážok prebieha intenzívny tlak hubových ochorení na obilninách, repke a zemiakoch“.

Zvolen: „Za minulý týždeň nám spadlo 3,8 mm zrážok. Tieto zrážky za posledné dva týždne nám výrazne napomohli k zlepšeniu kondičnému a zdravotnému stavu porastov. Jarné obilniny máme vo fáze tvorby zrna, je tu dobrý predpoklad k vyplneniu zrna“.

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 29. 4. 2020

  Prvé príznaky sucha v roku 2020

  Sucho sa za posledné dva až tri týždne rozširuje na čoraz väčšiu plochu. V článku je zhrnutá aktuálna situácia a uvedené sú aj stručné informácie od odborníkov z praxe. Viac sa dočítate v článku na stránke SHMÚ.

 • 30. 10. 2019

  2.ročník stretnutia s reportérmi dopadov sucha v Smoleniciach

   Dňa 29.10.2019 sa v kongresovom cetren SAV v Smoleniciach konal už 2. ročník diskusného odborného stretnutia "MONITORING A HODNOTENIE DOPADOV SUCHA NA SLOVENSKU - stretnutie s reportérmi z praxe". Viac sa dočítate na stránke SHMÚ