1. apríl 2018

 Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom opäť zlepšila. Na viacerých miestach to bol vlhký až veľmi vlhký týždeň. Čiastočné zhoršenie nastalo len v okolí Senice. Začínajúce sucho pozorujeme len na Kysuciach. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve je na Záhorí ojedinele 50-60 %, ale okrem Záhoria je všade nasýtenie 70-100 %. Nadbytok vlahy je najmä na juhu Podunajska.

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na Záhorí ojedinele 50-60 %. Týka sa to najmä oblasti Senice. V severnej časti Záhoria je nasýtenie prevažne 60-70 %, v južnej časti 70-90 %. Nasýtenie v intervale 70-90 % je aj v západnej časti Podunajskej nížiny a na Považí a Ponitrí. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je dostatok vlahy a nasýtenie je takmer na celom Slovensku 90-100 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie 70-90 % len na Záhorí, a inde 90-100 %. Situácia sa tak zlepšila takmer na celom území Slovenska.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve a v celom profile je na úrovni začínajúceho sucha len na Kysuciach. Znížená úroveň vlahy je okrem Kysúc aj na Záhorí, konkrétne v okolí Senice. V hlbšej vrstve je celé územie Slovenska bez rizika sucha.

Deficit pôdnej vlahy je do -20 mm na Kysuciach, Záhorí a lokálne aj na Považí. Deficit pozorujeme najmä v povrchovej vrstve. V hlbšej vrstve sú takmer na celom území Slovenska už dlhodobo normálne podmienky. Nadbytok vlahy je stále najvyšší na juhu Podunajska a v okolí Popradu.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Najmenej zrážok spadlo tento týždeň v okolí Senice, a to približne 5,5 mm. Do 6 mm bol týždenný úhrn aj v Trenčíne a v okolí Trnavy. Najviac zrážok spadlo na krajnom východe, kde bol týždenný úhrn lokálne, v oblasti Vihorlatu, až 60 mm. Po teplotnej stránke bol tento týždeň podstatne teplejší ako ten predchádzajúci. Najvyššia teplota bola 18 °C na Zemplíne a minimum teploty dosiahlo hranicu -8,5 °C na severe. Prevažne bolo počas týždňa zamračené, od stredy s každodennými zrážkami. Veterno bolo najmä počas víkendu. Najvyššia priemerná rýchlosť vetra bola v okolí Bratislavy v nedeľu do 11 m/s.