1. august 2021

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Väčšina územia Slovenska je bez rizika sucha. Mierne sucho pretrváva na krajnom východe a lokálne aj na Orave. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 % na Záhorí, juhu Podunajskej nížiny a Dolnom Zemplíne. V hlbšej vrstve je nasýtenie pod 10 % miestami na Záhorí. Deficit pôdnej vlahy je najviac -60 mm krajnom východe a Orave.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) sa zvýšilo na veľkej časti územia Slovenska. Najnižšie hodnoty sú 20-30 % ojedinele na Podunajskej a Východoslovenskej nížine. Na väčšine stredného Slovenska je nasýtenie vyššie ako 90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je ešte nasýtenie pod 10 % na Záhorí a lokálne na Podunajskej a Východoslovenskej nížine. Nasýtenie v intervale 10-20 % zasahuje až 1/3 územia. V celom pôdnom profile (0-100 cm) sú najnižšie hodnoty nasýtenia 10-20 % ojedinele na Záhorí, Podunajskej a Východoslovenskej nížine. Nasýtenie pod 50 % je na približne polovici územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho až mierneho sucha na krajnom východe a Orave. Mierne sucho sa nachádza na 0,8 % celkovej plochy. V povrchovej vrstve je situácia priaznivá, väčšina územia je bez rizika sucha a začínajúce sucho je len ojedinele na krajnom východe. V hlbšej vrstve ostalo extrémne sucho ešte na Orave. Mierne sucho pozorujeme na Záhorí, Kysuciach a krajnom východe. Výrazné sucho je okrem Oravy, aj v Slovenskom rudohorí a v oblasti Nízkych Tatier.

Deficit pôdnej vlahy je najviac -60 mm ojedinele na krajnom východe, Spiši a Orave. Nadbytok vlahy je výrazný na západnom a strednom Slovensku. Najvyššie hodnoty nadbytku vlahy sú +60 až +80 mm v okolí Trenčína, Lučenca a Bardejova. Normálne podmienky sú na 17,6 % územia.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 26.7.do 1.8.2021 spadlo najviac zrážok 80-90 mm v okolí Bardejova a v Strážovských vrchoch. Najnižšie úhrny zrážok boli 5-10 mm na Dolnom Zemplíne. Najvyššia teplota vzduchu počas týždňa bola 36 °C v okolí Štúrova. Najnižšie klesla teplota na 8 °C v Slovenskom raji. Najvyššia suma výparu bola 38 mm na juhu Podunajskej nížiny a najnižšia 24 mm na severovýchode. V percentách normálu bol výpar od 100 % do 135 %.