1. júl 2018

 Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Extrémne sucho je stále lokálne na severozápade. V hlbšej vrstve je extrémne sucho aj na krajnom východe. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty 20-30 %, v hlbšej vrstve menej ako 10 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac -40 až -60 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0 - 40 cm) je najnižšie 20-30 % na Ponitrí, a tiež v okolí Zlatých Moraviec, Levíc a Krupiny. Na Podunajskej, Východoslovenskej a Záhorskej nížine je nasýtenie väčšinou 30-70 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sú oblasti na Záhorí a Ponitrí, kde je nasýtenie pod 10 %. Veľmi priaznivá situácia je v západnej časti východného Slovenska, kde je miestami pôda takmer až úplne nasýtená. V celom profile (0-100 cm) je lokálne nasýtenie 20-30 % na západnom a strednom Slovensku. Bod zníženej dostupnosti je dosiahnutý na približne 1/3 celkovej plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 - 2010) dosahuje úroveň extrémneho sucha v okolí Žiliny a Martina. Výrazné sucho je aj v oblasti Dubnice, Žiaru nad Hronom, Detvy a Sniny. V povrchovej vrstve až 91 % územia je bez rizika sucha. Začínajúce sucho pozorujeme najmä na Podpoľaní, Strednom Pohroní a Turci. V hlbšej vrstve je však stále extrémne sucho na severozápade, Považí a krajnom východe. Extrémne sucho v tejto vrstve pokrýva 2 % celkovej plochy. Bez rizika sucha je najmä západná časť východného Slovenska, Orava a podtatranská oblasť.

Deficit pôdnej vlahy je najviac do -60 mm. Najvyšší deficit je na Považí, Turci, Pohroní a krajnom východe. V povrchovej vrstve je deficit len do -20 mm. Nadbytok vlahy je najviac +60 mm v Hornádskej a Podtatranskej kotline. Deficit pôdnej vlahy pozorujeme na 61 % plochy a nadbytok je na takmer 20 %. Na ostatnom území sú normálne podmienky.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Najviac zrážok spadlo tento týždeň na rozhraní stredného a východného Slovenska. V niektorých oblastiach to bolo až 55-60 mm, na severovýchode lokálne až 95 mm. Len približne 4 mm spadli na Hornej Nitre a 6 mm na Strednom Pohroní. V prvej časti týždňa boli teploty na túto ročnú dobu prevažne podnormálne. V piatok sa výraznejšie oteplilo a na juhu bolo do 31 °C. Cez víkend sa však opäť výrazne ochladilo a priemerné teploty klesali aj 5-6 °C pod dlhodobý priemer. Minimum teploty vzduchu bolo 2 °C v nedeľu. Týždenný výpar sa na celom Slovensku pohyboval na úrovni 80 – 100 % dlhodobého priemeru. Najviac veterno bolo cez víkend. V sobotu bola v okolí Popradu priemerná rýchlosť vetra až 10 m/s.