1. október 2017

 Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Na väčšine Slovenska je riziko sucha nulové. V hlbšej vrstve je ešte výrazné sucho na severe Záhoria. Relatívne nasýtenie dosahuje v povrchovej vrstve najnižšie hodnoty 40 %, a v hlbšej vrstve v okolí Malých Karpát a Záhoria, len 10-20 %. Na veľkej časti Slovenska je nadbytok pôdnej vlahy, len ojedinele je deficit do -20 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) dosahuje najnižšie hodnoty 40-50 % v Malých Karpatoch. 50-60 % je nasýtenie aj v Strážovských vrchoch a v Slovenskom krase. Na veľkej časti územia je nasýtenie v intervale 70-90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sa postupne relatívne nasýtenie naďalej zvyšuje. V intervale 10-20 % je nasýtenie na Záhorí a v oblasti Malých Karpát. V Juhoslovenskej kotline a ojedinele aj na východe je nasýtenie 20-30 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je lokálne na Záhorí nasýtenie 30-40 %. Bod zníženej dostupnosti je dosiahnutý len na 3 % územia. Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom o niečo zhoršila, ale stále na veľkej časti územia sú hodnoty vyššie ako 70 %.

V povrchovej vrstve, a aj v celom profile, je celé územie Slovenska stále bez rizika sucha. Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v hlbšej vrstve je na úrovni výrazného sucha len na Záhorí. Okrem juhozápadu, je začínajúce sucho len lokálne na východe.

Najvyšší nadbytok pôdnej vlahy, do 80 mm, je vo východnej časti Podunajskej nížiny. Deficit pôdnej vlahy je na severovýchode, v okolí Vranova n. Topľou a na Záhorí. Hodnoty deficitu sú do -20 mm. V hlbšej vrstve je deficit lokálne na Záhorí do -60 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň boli zrážky len v pondelok. Najviac zrážok spadlo v oblasti Levíc, do 3 mm. Ostatné dni sa zrážky nevyskytli, prípadne boli len v podobe usadených zrážok. Na začiatku týždňa bolo ešte oblačno na viacerých miestach. Ku koncu týždňa prevládalo už slnečné počasie, s rannými hmlami. Ku koncu týždňa sa zvýšil aj výpar. V sobotu bol výpar na Záhorí okolo 3 mm. Slnečné počasie postupne presušilo vrchnú vrstvu pôdy. V hlbšej vrstve dochádza len k postupnému doplneniu pôdnej vlhkosti z vyšších vrstiev. Najvyššia teplota vzduchu bola v utorok takmer 25 °C na Zemplíne. Najchladnejšie rána boli cez víkend v oblasti Slovenského raja. Minimum teploty tam bolo takmer -4 °C. Výpar podporil, okrem slnečného počasia, aj vietor. V sobotu bola priemerná rýchlosť vetra na Záhorí 6 m/s.