10. apríl 2022

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Mierne až výrazné sucho sa aktuálne nachádza len na juhozápadnom Slovensku. Výrazné sucho je na 5 % celkovej plochy a nachádza sa na juhozápade Podunajskej nížiny. Relatívne nasýtenie je najnižšie 20-30 % na Podunajskej a Záhorskej nížine. V hlbšej vrstve je lokálne nasýtenie v okolí Bratislavy stále len 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je -40 až -60 mm na väčšine Podunajskej nížiny a na Považí. V okolí Pezinka a Modry je deficit lokálne -60 až -80 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je ojedinele na Podunajskej a Záhorskej nížine v intervale 20-30 %. Na veľkej časti stredného aj východného Slovenska je nasýtenie vyššie ako 90 %, na juhovýchode Slovenska lokálne najnižšie 50-60 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je na veľkej časti Podunajskej nížiny, na Záhorí a lokálne aj na juhu stredného Slovenska najnižšie nasýtenie 20-30 %. V okolí Bratislavy je lokálne nasýtenie 10-20 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) sú najnižšie hodnoty nasýtenia 20-30 % miestami na Podunajskej nížine a ojedinele aj na Záhorí. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne ¼ územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni mierneho až výrazného sucha na Podunajskej a Záhorskej nížine. Výrazné sucho je prítomné na 5 % územia a zasahuje hlavne juhozápadnú časť Podunajskej nížiny. V povrchovej vrstve je situácia podobná ako v celom profile. Výrazné sucho je najmä na Podunajskej a Záhorskej nížine, pričom lokálne na Žitnom ostrove je stále aj výnimočné sucho. V hlbšej vrstve je výrazné sucho až na 6,3 % územia. Mierne sucho v tejto časti pôdy pozorujeme aj lokálne na strednom a východnom Slovensku.

Deficit pôdnej vlahy je na veľkej časti Podunajskej nížiny a Považí v intervale -40 až -60 mm. Deficit do -80 mm je lokálne v okolí Pezinka a Modry. Na strednom a východnom Slovensku sú normálne podmienky až nadbytok vlahy. Nadbytok vlahy do +40 mm je na Liptove, Spiši, v okolí Brezna, Bardejova a Stropkova.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 4.4. do 10.4.2022 spadlo najviac zrážok 35-55 mm na Orave, v Nízkych Tatrách a Hornom Považí. Najnižšie úhrny boli 2-5 mm, a boli lokalizované na Zemplíne a juhu Podunajskej nížiny. Najvyššia teplota vzduchu počas týždňa bola 21 °C na juhu Podunajskej nížiny. Najnižšie klesla teplota vzduchu na -11 °C v pondelok 4.4. na Zamagurí. Po teplotnej stránke bol týždeň prevažne normálny. Týždenná suma výparu bola najvyššia 18,3 mm v Bratislave a Žihárci. V percentách normálu bol výpar od 80 % do 120 %.