10. február 2019

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Extrémne sucho sa rozšírilo na juhovýchode Slovenska, v oblasti Slanských vrchov a na Above. Väčšina stredného a západného Slovenska je bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie je najnižšie 40-50 % na Above a Spiši. Deficit pôdnej vlahy je na východe do -60 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0 - 40 cm) je v intervale 40-50 % lokálne na Spiši a Above. Na väčšine územia Slovenska je nasýtenie nad 90 %. V hlbšej časti pôdy (40-100 cm) je najnižšie nasýtenie 50-60 % v okolí Košíc a Prešova a podobná situácia je aj v celom pôdnom profile (0-100 cm), kde je nasýtenie 50-60 % len lokálne v okolí Prešova. Relatívne nasýtenie nad 90 % je na 80 % územia celkovej plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni extrémneho sucha lokálne na Above a v Slanských vrchoch. Výrazné až výnimočné sucho je len ojedinele na východnom Slovensku. Na strednom Slovensku je lokálne mierne sucho. V hlbšej vrstve je výrazné až výnimočné sucho najmä na východnom Slovensku, a na strednom Slovensku lokálne aj v okolí Zvolena a Brezna. V povrchovej vrstve je výrazné sucho len na Above, na Spiši a Šariši je lokálne začínajúce sucho. Približne 95 % plochy je bez rizika sucha.

Deficit pôdnej vlahy je stále na východe do -60 mm. Najhoršia situácia je na Above, v Košickej kotline, na Šariši, v Slanských vrchoch a na juhu Východoslovenskej nížiny. Na strednom a juhozápadnom Slovensku je deficit najvyšší lokálne do -40 mm. Nadbytok vlahy je najvyšší +20 mm a to najmä na juhozápade a severovýchode. Na približne 2/3 územia sú normálne podmienky.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Predchádzajúci týždeň bolo od pondelka do soboty väčšinou bez zrážok. Zrážky sa vyskytli až v nedeľu 10.2. večer. Najvyššie úhrny zrážok boli za nedeľu 14-15 mm v Banskobystrickom kraji. Najsuchšie bolo v okolí Popradu, kde bol týždenný úhrn len 0,3 mm. Najvyššia teplota vzduchu bola minulý týždeň najviac 10-11 °C a najchladnejšie ráno bolo v piatok do -14 °C. Najvyšší týždenný výpar bol okolo 5 mm na Dolnom Zemplíne.